Hjemmesiden er under redigering/The website is under reconstruction
Såfremt De ønsker at reservere vil vi beder jer om at bruge følgende email: mail@restaurantkyoto.dk
If you need to make a booking please use the mail@restaurantkyoto.dk